Национален фестивал „Пиленце пее” - 2023 година

От 7 до 22 октомври 2023 г.


ВАЖНО*: Имената на участинка/ците, ТРЯБВА да бъдат внимателнo и отговорно попълнени, тъй като тази информация ще бъде използувана за вашите Удостоверения!!!


Моля, попълнете името на изпълнителя (състава)
Моля, попълнете наименованието на институцията
Моля, попълнете трите имена на ръководителя
Моля, напишете телефон за контакти
Моля въведете валиден e-mail
Моля въведете адрес за кореспонденция

Конкурсна програма на изпълнителя (състава)


Моля въведете наименования на изпълненията
Моля въведете етнографска област
Моля въведете начин на озвучаване